skip to Main Content
971 84 91 00 info@sommanacor.cat

Manacor és el municipi amb més comerços catalogats i que formen part del programa Emblemàtics de l’Idi i l’Ajuntament (16), un projecte per mantenir i revitalitzar el comerç de les Illes Balears. Treballem perquè aquesta xifra augmenti.

24-Maig-2021

El passat dimecres 19 de maig del 2021 es va celebrar l’acte de presentació de la pàgina web del projecte Emblemàtics.
Aquest projecte neix de la necessitat de protegir l’activitat comercial de proximitat i, més específicament, la dels establiments amb més tradició dels municipis. Un dels objectius d’aquest projecte és donar a conèixer la singularitat de cada municipi a través dels seus establiments emblemàtics. Tot i que la iniciativa es centra en els comerços catalogats, la resta de teixit comercial se’n beneficiarà ja que els emblemàtics també funcionaran com a element tractor i reclam per als visitants de dins i fora de les illes.

El projecte Emblemàtics Illes Balears està impulsat per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Comerç i de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).

S’ha editat un manual per als municipis perquè siguin els mateixos ajuntaments els que identifiquin els negocis que compleixen els requisits per ser emblemàtics. De fet, s’han establert una sèrie de categories per unificar els criteris entre tots els participants en el projecte. Així, un comerç pot ser catalogat com a:

• Arrelat (amb un producte o ofici singular)
• Amb història (amb més de 75 anys de vida o excepcionalment a partir dels 50 anys).
• Amb patrimoni (amb elements patrimonials interiors i exteriors destacats, així com amb valor immaterial).
• Els establiments que compleixin aquestes tres categories seran denominats emblemàtics.

La plataforma a través de la qual es dóna a conèixer el projecte és la web www.emblematicsbalears.es, que creixerà a mesura que s’incorporin al projecte més municipis.
Actualment, hi ha 14 municipis d’arreu de les Illes Balears amb un total de 102 comerços catalogats.

Back To Top