skip to Main Content
971 84 91 00 info@sommanacor.cat


L’Ajuntament de Manacor compta des d’aquest dimarts amb 33 persones contractades mitjançant SOIB Reactiva 2020, un programa de contractació pública adreçada a Ajuntaments i Consells Insulars. Els treballadors són persones desocupades a causa econòmica provocada per la Covid-19 i persones desocupades de llarga durada, amb l’objectiu de mantenir les seves habilitats competencials i facilitar la seva requalificació professional.

Els contractes tenen una durada de 4 mesos.

En aquest segon torn es contracten 33 treballadores agrupats en dues línies. La línia 2 s’adreça a persones desocupades de 30 anys o més, aturades de llarga durada; i la línia 3 va dirigida a persones aturades de 30 anys o més, de curta durada, afectades directament per la crisi econòmica causada per la Covid-19

Aquesta convocatòria està subvencionada amb Fons del Fons Social Europeu en el marc dels programes d’ocupació juvenil i regional 2014 – 2020, amb fons provinents de l’estat a través de conferència sectorial d’ocupació i assumptes laborals i amb fons per afavorir el turisme sostenible a través de la comissió d’impuls del turisme sostenible (ITS).

4 de maig de 2021

Back To Top